Over mij

In 2008 zat ik werkloos thuis. Het was crisis in de bouw in Nederland. Ik werd toen voor de tweede keer moeder en wij hadden net ons eerste huis gekocht. Tussen het voeden en solliciteren door maakte ik plannen voor het verduurzamen van ons eigen huis. De spouwmuren waren als eerste aan de beurt volgens mijn plan. Ik herinner mij het moment dat ik aan het raam stond, naar buiten keek en dacht: ‘Ik wil mijn huis isoleren, maar volgens mij is geen enkel huis hier in de straat geïsoleerd. Hoezo doen wij dat niet samen? ‘ En zo geschiedde: De helft van de straat deed mee met het isoleren van de spouwmuren en enkele buren haakten aan bij het vervangen van enkel glas door HR++ glas.

De Energieambassade

Gemeente Amersfoort was toen bezig met het project ‘Energiebesparing in de Wijk’. Ik schreef hun in een brief hoe ik dat had aangepakt in mijn straat: ‘Je hebt alleen een ambassadeur nodig die toch al bezig is met isoleren. Hij/zij kan dan zijn/haar buren meenemen.’ Ik ontving een enthousiaste brief terug waarin de gemeente mij vroeg of ik niet op zoek kon gaan naar ambassadeurs in andere straten. In de aanhef van hun brief stond: Aan de Energieambassade. De Energieambassade was geboren.

Verduurzamen

Sindsdien zet ik me bijna dagelijks in voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Ik maak de energietransitie klein zodat die voor iedereen begrijpelijk en behapbaar wordt. Ik krijg energie van de dankbaarheid van inwoners en het enthousiasme van pioniers en gedreven collega’s.

Een stad als een bos

Ik droom van een stad die koel en stil is als een bos. Een stad waar de vitaliteit en gezondheid van de inwoners voorop staat. Een stad met schone lucht waar beweging en ontmoeting gestimuleerd wordt. Een stad met buurten met veel samenhorigheid. En zo kan ik nog lang doorgaan met dromen … Het komt erop neer dat ik denk dat een groenere, gezondere en gezelligere toekomst ons ook gelukkiger maakt. Zo'n toekomstbeeld kan helpen om mensen in beweging te krijgen. Bij mij heeft het in ieder geval gewerkt.

Met dit citaat begon deze droom:

Traffic was increasing on the streets below, a true New York traffic jam, with blaring horns, angry drivers, and increasing disruption. In the early evening light we imagined […] a city like a forest, cool and quiet.

William McDonough & Michael Braungart - 'cradle to cradle'