Individueel van het aardgas af

Wijken van de Toekomst zijn gasloze wijken in Gelderland of wijken die daarnaar op weg zijn. In 2018 heeft gemeente Ermelo de eerste wijk aangewezen om stap voor stap van het aardgas af te gaan: 170 koopwoningen en meer dan 300 huurwoningen in wijk West. Uit een onderzoek bleek dat de grondgebonden woningen uit de jaren ’70 het beste individueel middels goede isolatie en een warmtepomp aardgasvrij gemaakt konden worden.

Elke huiseigenaar in de Wijk van de Toekomst mag € 12.000 subsidie aanvragen om zijn/haar huis aardgasvrij of aardgasarm te maken.

Ik mag dit proces en deze bewonersreizen (bijna) van begin af aan begeleiden. Inmiddels lijkt de wijk steeds meer op een 'showroom voor verduurzaming'.

Mijn rol

Strategieën bedenken voor het betrekken van bewoners - samen met de bewonerswerkgroep (huiseigenaren + huurders) | Ontwikkelen isolatieadvies voor aardgasvrij wonen | Kwaliteitscontrole adviezen | Organiseren wijkbijeenkomsten | Begeleiden huiseigenaren bij verduurzamingsvragen | Mini-cursus: Warmtepomp ontwikkelen en geven | Betrekken installateurs |